Beschikbaar

Jacob Bontiusplaats 38

Type: winkelruimte/bedrijfsruimte
Oppervlakte: 92,9 m² VVO
Verdieping: Begane grond 92,9 m² VVO
Huurprijs: € 2.129- excl. BTW per maand (€ 25.548,- excl. BTW per jaar), peildatum 1 december 2023 Er zal geopteerd worden voor BTW belaste verhuur. Huurder dient derhalve voor meer dan 90% BTW belaste leveringen en diensten blijvend te leveren.
Beschikbaar per: Q2 2024
Bestemming: conform bestemmingsplan zie www.ruimtelijkeplannen.nl, Gemengd- Uit te werken, verhuurder heeft de voorkeur voor een retail concept.

OPLEVERINGSNIVEAU
Casco plus oplevering met de volgende voorzieningen:

  • Elektra tot in de meterkast;
  • Aansluitingen sanitair/ pantry;
  • Industrieel (onafgewerkt) plafond;
  • Technische ruimte voorzien van WKO installatie t.b.v. warmen en koelen (huurder is verplicht hier een gebruiksovereenkomst voor te sluiten met Next);
  • Onafgewerkte wanden;

*Onderhoud, vervanging en reparatie van bovenstaande is voor rekening van huurder en moet bij het einde van de overeenkomst in goede staat worden achtergelaten.

OBJECT en LOCATIE
De bedrijfsruimte bevindt zicht  op begane grond van de Jacob Bontiusplaats 38. Op de bovengelegen vijf etages worden luxe appartementen gerealiseerd. Voor dit object geldt energielabelklasse A.
Het eilandgevoel midden in de stad. Dat krijg je op Oostenburg, één van de drie stadseilanden aan de rand van het Amsterdamse centrum. De vroegere scheepswerf van de VOC transformeert tot moderne, duurzame en levendige wijk aan het water. Het historische en industriële karakter van de wijk maakt Oostenburg tot een avontuurlijke, autoluwe plek met een rauw randje.

VOORWAARDEN EN CONDITIES
ROZ huurovereenkomst
Er zal gewerkt worden langs de lijnen van een standaard model winkelruimte, zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) model 2022, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen (NVM).

Huurtermijn
5 (vijf) jaren met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaren.

Voorschot servicekosten
N.t.b, omvat in ieder geval:

  • Schoonmaak algemene ruimte en fietsenstalling;
  • Administratiekosten

* huurder dient zelf contracten af te sluiten met de betreffende leveranciers voor de levering van water/elektra en eventuele overige voorzieningen.

Zekerheidsstelling
Er dient een waarborgsom of bankgarantie gesteld te worden ter grootte van een bedrag gelijk aan 3 (drie) maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met BTW, afhankelijk van de te verkrijgen kredietinformatie.

Huurprijsindexering
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd, op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens (2015 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Opzegtermijn
Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 12 maanden, waarbij verhuurder de wettelijke opzeggingsgronden in acht neemt.

Administratiekosten
€ 300,- excl. btw (eenmalig bij totstandkoming van de huurovereenkomst).

DISCLAIMER
Alle gepresenteerde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit is een project van AHAM Vastgoed. Voor vragen neem gerust contact met ons op.
020-5244322
BOG@aham.nl

Buurt

Oostenburg wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe stoere stadswijk met circa 1800 woningen. Er komt een mooie mix van sociale, middensegment en vrije sector huurwoningen, koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken en horeca en bedrijvigheid. De historische kern van Oostenburg blijft bewaard, in de vorm van de 19e-eeuwse Van Gentdhallen, de monumentale Werkspoorhal, de oude kademuren en de iconische blauwe kraanbokken van Werkspoor.