Wie doet wat?

Er is nog wel eens onduidelijkheid over welke reparaties voor verhuurder zijn en wat u als huurder zelf moet doen. Dit is bij wet geregeld in het ‘Besluit Kleine herstellingen’, hierin staat precies wie waar voor verantwoordelijk is. Dit besluit kunt u raadplegen via www.wetten.nl. Het onderhoud van de woning is dus de verantwoordelijkheid van zowel huurder als verhuurder.

AHAM Vastgoed verzorgt namens verhuurder het groot onderhoud van en om uw woning. U als huurder zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woning. Ook herstelt u schade die u zelf heeft veroorzaakt.

Service-abonnement

AHAM Vastgoed biedt huurders de mogelijkheid een service-abonnement af te sluiten. Als u kiest voor een service-abonnement worden bepaalde onderhoudswerkzaamheden, die volgens het ‘Besluit kleine herstellingen’voor rekening van huurder zijn, door en voor rekening van verhuurder uitgevoerd.

Indien u nog geen service-abonnement bij ons heeft afgesloten kunt u dit natuurlijk altijd aanvragen via het contactformulier of per mail: ond@aham.nl. De maandelijkse vergoeding bedraagt € 7,77 (prijspeil 1 januari 2018). In het service abonnement (download hier) is in een overzicht uitgewerkt welke onderhoudswerkzaamheden onder het service-abonnement vallen.

Servicekosten

Er zijn kosten die voor rekening van huurder zijn, maar omdat ze van algemene aard zijn, bijvoorbeeld de algemene verlichting van het trappenhuis, door de verhuurder worden doorberekend. Tevens is in de servicekosten een bedrag opgenomen voor glasverzekering. Glasbreuk voor zowel binnen de woning als geveldelen van de woning zijn hier onder verzekerd, met uitsluiting van eigen gebrek en schuld.

De servicekosten zijn in de huurovereenkomst opgenomen en betreffen een voorschot dat jaarlijks achteraf verrekend wordt.

Aansprakelijkheid

Wij gaan ervan uit dat u met veel plezier in uw woning woont. Wij doen ons best om het u naar de zin te maken. U heeft als huurder ook verantwoordelijkheid en een eigen risico. Met een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering kunt u uw risico’s afdekken. Het kan gebeuren dat er schade aan uw woning ontstaat. Er zijn verschillende soorten schades, die door verschillende oorzaken kunnen ontstaan.

Wie verantwoordelijk is voor de kosten, verschilt per geval. Het kan zijn dat u de schade aan de woning zelf moet betalen. Schade aan plafonds, muren, uw vloerbedekking en meubels – ontstaan door wat voor oorzaak dan ook – is in beginsel het risico van de bewoner. Om deze risico’s af te dekken, kunt u verzekeringen afsluiten.

De opstal is door AHAM verzekerd tegen schade door storm, water en brand. Meldt deze schade liefst zo snel mogelijk bij ons. U dient zelf de kans op schade zo veel mogelijk te beperken.