Huuropzegging

De opzegtermijn is één maand. U kunt uw huur elke dag van de maand opzeggen, met uitzondering van een weekenddag of feestdag. Ontvangen wij uw huuropzegging bijvoorbeeld op de 20ste van de maand, dan is de laatste dag van de huur op zijn vroegst de 20ste van de volgende maand. Als dit een weekend- of feestdag is, dan wordt de eerstvolgende werkdag de datum huureinde. U mag een langere opzegtermijn (maximaal 3 maanden) aanhouden.

U kunt voor de opzegging van een woning gebruik maken van dit formulier, welk na ondertekening aangetekend verstuurd moet worden t.a.v. AHAM Vastgoed, afdeling Commercie, Postbus 15563, 1001 NB Amsterdam. Het is ook mogelijk de opzegbevestiging per email te versturen aan won@aham.nl. Houd u er hierbij rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent dat wij de opzegging in goede orde ontvangen en dat u hiervan een bevestiging ontvangt. Voor opzegging van een bedrijfsruimte kunt u gebruik maken van dit formulier.

De huuropzegging moet volledig ingevuld en door alle huurders ondertekend zijn voordat wij deze in behandeling nemen.

U krijgt binnen enkele werkdagen na ontvangst per post een bevestiging van uw huuropzegging. Daarin staan o.a. uw laatste huurdag vermeld en een datumvoorstel voor de voor- en eindinspectie.

Richtlijnen
woningoplevering

Download

Controle en oplevering

Heeft u uw huur opgezegd? Voor u de sleutels bij ons kunt inleveren, maken we samen afspraken over de oplevering tijdens de vooropname en controleren wij dit tijdens de eindopname op uw laatste huurdag.

De eerste controle, ook wel vooropname genoemd, is zo snel mogelijk na ontvangst van uw huuropzegging. Tijdens deze vooropname vertelt onze medewerker hoe u de woning moet achterlaten. De werkzaamheden die u voor de oplevering moet uitvoeren worden schriftelijk vastgelegd in een inspectieformulier. Na ondertekening van dit formulier, krijgt u hiervan een kopie en heeft u tot de eindopname de tijd om eventuele gebreken te verhelpen en zelf aangebrachte voorzieningen te verwijderen. Indien de woning na uw vertrek wordt doorverhuur, kunt u eventuele overname van zaken als gordijnen, verlichting etc. bespreken tijdens deze opname. De vooropname vindt plaats op een werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur en duurt een half uur tot een uur.

De eindopname vindt plaats op de laatste huurdag, tussen 9.00 en 17.00 uur. Dit bezoek duurt ongeveer een half uur. Onze medewerker kijkt of u de woning volgens de gemaakte afspraken achterlaat. Er wordt van u verwacht dat u de woning schoon, leeg en zonder beschadigingen achterlaat en dat de punten zoals vastgelegd in het inspectieformulier zijn uitgevoerd. Als alles akkoord is bevonden kunt u de sleutels inleveren en is uw huur beëindigd. Indien er nog gebreken zijn dan kunt u deze alsnog verhelpen. Mogelijk wijzigt de datum huureinde hierdoor en betaalt u een aantal dagen extra huur. Ook is het mogelijk dat AHAM Vastgoed de gebreken verhelpt en daarvoor kosten aan u doorberekent en/of verrekent met uw borg.

Eindafrekening

Nadat de huurovereenkomst is beëindigd en u de woning heeft verlaten ontvangt u van ons de eindafrekening. Onze financiële afdeling maakt een overzicht van de eventuele kosten die u nog moet betalen i.v.m. de oplevering die in mindering worden gebracht op de door u eerder betaalde waarborgsom.

U ontvangt: waarborgsom, te veel betaalde huur.
U betaalt: herstelkosten bij huureinde, openstaande vorderingen.

Het duurt maximaal 3 maanden voordat u de eindafrekening ontvangt. In de meeste gevallen ontvangt u deze binnen 6 weken na huureinde.

Verhuurdersverklaring

Bij het zoeken naar een nieuwe huurwoning wordt regelmatig gevraagd naar een verhuurdersverklaring. Deze kunt u bij ons aanvragen. In deze verhuurdersverklaring geeft AHAM Vastgoed aan of er tijdens de laatste 2 jaren van uw huurperiode sprake is geweest van huurachterstand, overlast of woonfraude.

De aanvraag kunt u rechtstreeks mailen naar onze verhuurafdeling won@aham.nl of middels het contactforulier aanvragen.