SAS-P (Sint Antonius Stichting Projecten)

Sint Antonius Stichting Projecten (SAS-P) neemt geen ongevraagde aanvragen in behandeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de General Manager van de stichting. Door de grote hoeveelheid email, is het voor onze medewerkers helaas niet altijd mogelijk om (snel) te reageren op berichten. SAS-P kan confidentieel advies inwinnen bij derden aangaande een ingediende aanvraag, aanvrager of partner.

Wonen voor een goed doel

Sint Antonius Stichting Projecten (SAS-P) geeft financiële steun aan initiatieven met een bewezen en kosten-effectieve aanpak ter verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en waardige huisvesting voor mensen die in extreme armoede leven in Sub Sahara Afrika.

Voor aanvragers

Mocht uw organisatie zijn uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, dan wordt u door de stichting geïnformeerd over het proces. Bij de selectie van initiatieven hanteert SAS-P onder andere de volgende criteria:

 • De aanvrager heeft kraakheldere doelen voor ogen en een strategie om die doelen te realiseren
 • Financiering van SAS-P is noodzakelijk voor de incubatie, groei of transitie naar schaal van het initiatief
 • De aanvrager kan de toegevoegde waarde van het initiatief demonstreren aan de hand van onomstotelijk bewijs
 • Het initiatief verbetert (toegang en kwaliteit) m.b.t. onderwijs, gezondheidszorg en/of waardige huisvesting voor mensen in extreme armoede in Sub Sahara Afrika
 • Het initiatief en de aanvrager zijn extreem kosten effectief
 • De aanvrager kan aantonen dat het de capaciteit, achtergrond en positie heeft om het initiatief te repliceren en op te schalen naar de adresseerbare doelgroep of markt
 • De aanvrager is financieel gezond en beschikt over minimaal drie gecontroleerde jaarrekeningen en accountantsverklaringen
 • De voorkeur gaat uit naar Afrikaans geleide en gewortelde initiatieven

 

 

 

Bestuur

 • M. Schneiders, voorzitter
 • F. Hei, secretaris
 • M. Wilms, penningmeester
 • H. van Stokkom
 • P. Compernolle

General Manager en Contact Persoon

Portfolio Administratie

 

Adres

Sint Antonius Stichting Projecten
Sarphatistraat 370, A9
1018 GW Amsterdam

KvK Amsterdam – 74535641

Downloads

→ Download hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

→ Download hier het beleidsplan van Sint Antonius Stichting Projecten

→ Download hier de privacyverklaring van Sint Antonius Stichting Projecten

SAS-P werkt samen met diverse fondsen en is lid van Big Bang Philanthropy